Vergunningstraject

Ingeval er een vergunning benodigd is kan Q Loods u hierbij ondersteunen. Wij leveren een grondplan, sterkteberekeningen en constructietekeningen aan. Afhankelijk van uw situatie kunt u de aanvraag zelf in behandeling nemen of deze door ons laten uitvoeren. Voor België geldt dat indien een loods meer dan 40 vierkante meter vloeroppervlak heeft, de aanvraag via een architect moet worden gedaan. Alhoewel wij contacten hebben met diverse architecten leert de praktijk dat het beter is een lokale architect te gebruiken, aangezien deze over het algemeen vaker contact heeft met uw gemeente en ook de plaatselijke wensen en eisen kent.

Wat kunnen we voor u betekenen?

  • Vergunningsaanvraag met tekeningen
  • Tekeningen aanpassen
  • Constructieberekeningen voor de vloer
  • Grondsonderingsverslag
  • Overige berekeningen

* Vink “vergunningstraject door Q Loods” aan in het offerte formulier

In Nederland kunt u vaak vergunningsvrij bouwen, waarbij we wel aanbevelen om de bouw van de loods bij de gemeente te melden. Ingeval u de aanvraag door Q Loods wilt laten doen, dan verzorgen wij dit geheel. Dit is altijd in combinatie met een koopovereenkomst, in dat geval met een voorbehoud. Het voorbehoud is dat er vergunning wordt verleend. Indien dat het geval is zullen wij de bestelling direct in behandeling nemen. Indien er onverhoopt geen vergunning wordt verleend zullen wij de gemaakte kosten voor de gemaakte tekeningen en berekeningen in rekening brengen.

Download hier de brochure van de Nederlands overheid over vergunningsvrij bouwen

Bestemmingsplan wijzigen?

Wilt u (ver)bouwen in een bepaald gebied, maar komen uw plannen niet overeen met het bestemmingsplan van de gemeente? Dan kunt u een aanvraag indienen tot wijziging van het bestemmingsplan. Wij vertellen u hoe dit in zijn werk gaat!

Lees hier hoe u het bestemmingsplan kunt wijzigen