• Zelf te bouwen
 • Gemakkelijk
 • Helemaal op maat
 • Koud of geïsoleerd
 • Diverse afwerkingen
 • Duurzaam
 • Eigen productie
 • Zelf te bouwen
 • Gemakkelijk
 • Helemaal op maat
 • Koud of geïsoleerd
 • Diverse afwerkingen
 • Duurzaam
 • Eigen productie

Vergunningsvrij bouwen

Qloods Google Mijn Bedrijf Reviews

Vergunningsvrij bouwen van een loods

Sinds enkele jaren zijn de regels voor vergunningsvrij bouwen versoepeld. Echter, het is verstandig om na te gaan wat vergunningsvrij bouwen inhoudt voor u. Of u een vergunning nodig heeft hangt af van een aantal factoren, zoals afmeting, functie en locatie.

Wat mag u vergunningsvrij bouwen

U mag in de volgende gevallen vergunningsvrij bouwen:

 • een aanbouw aan het hoofdgebouw bijvoorbeeld een garage, carport of een serre;
 • een bijgebouw zoals een loods, schuur, tuinhuis en andere invullingen van ruimtes bijvoorbeeld buitenkeuken, fitness- of welnessruimte;
 • een extra woonruimte, als dit een mantelzorgwoning is.

 

In Nederland heeft u voor het bouwen zonder vergunning geen meldingsplicht. Echter kan het wel nodig zijn om uw gemeente te informeren over de start en het gereedkomen van de werkzaamheden. QLoods adviseert daarom altijd contact op te nemen met uw gemeente, zodat u zeker weet dat u niet voor verrassingen komt te staan.

Waar mag u vergunningsvrij bouwen

Een aanbouw en/of bijgebouw vergunningsvrij bouwen op uw achtererfgebied mag in de volgende situaties.

De regel is dat de aanbouw en/of schuur naast of achter het hoofdgebouw moet worden geplaatst. En minimaal 1 meter van openbaar toegankelijk gebied af moet staan.

Verder is de locatie van belang voor het wel of niet mogen bouwen zonder vergunning. In onderstaande situaties mag er meestal niet vergunningsvrij gebouwd worden:

 • Bij een recreatiewoning of woonwagen;
 • In de buurt van een monument;
 • Bij beschermde stads- en/of dorpsgezichten;
 • In een natuurgebied of een weiland.

Vraag altijd bij de gemeente waar u gevestigd bent na waar vergunningsvrij gebouwd mag worden. Wilt u bijvoorbeeld bouwen op het voorerf? Dan heeft u een vergunning nodig.

Wat is het achtererfgebied

U mag een vergunningsvrije loods bouwen op uw achtererfgebied. Maar wat is precies het achtererfgebied en wat mag u dan vergunningsvrij bouwen? Onderstaande tekening laat zien wat er met het achtererfgebied wordt bedoeld.

vergunningsvrij-bouwen-achtererfgebied-qloods

“Erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.”

Als achtererfgebied wordt bedoeld; de achtertuinen achter uw woning, het hoofdgebouw, en zijtuinen. Er is ook een regel voor de zijtuinen. Hier mag u alleen bouwen als u 1 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw bouwt in uw zijtuin. De voorgevel van de aanbouw moet gelijk lopen aan de weg, waar ook de voorgevel van de woning aan grenst. Als u een hoekwoning heeft en uw zijtuin ligt aan een openbare weg of ruimte, dan mag u hier niet bouwen. Dit geldt ook als u aan een weiland of natuurgebied woont.

Meer weten over dit onderwerp? Doe dan een vergunningsvrij bouwen check. Ga naar ruimtelijkeplannen.nl en/of kadastralekaart.com

Bouwtijd loods van 50m2 = 3 werkdagen!

Hoeveel mag u bouwen zonder vergunning

U mag op uw achtererf, zonder vergunning, een beperkt aantal m2 bouwen. Wat u vergunningsvrij mag bouwen is afhankelijk van de oppervlakte van het perceel. De volgende berekening geeft aan wat u mag bouwen:

Het achtererfgebied (bebouwingsgebied) + grond onder het hoofdgebouw – oorspronkelijke hoofdgebouw =

a. Tot 100 m2; u mag de helft (tot 50m2) bebouwen;

b. tussen de 100 m2 en 300 m2:

u mag 50 m2 bebouwen + 20% van het deel van het bebouwingsgebied boven de 100m2;

c. 300 m2:

u mag 90 m2 bebouwen + 10% van het bebouwingsgebied tot 300 m2. U mag bouwen tot een maximum van 150 m2.

Bijvoorbeeld: u heeft een bouwgebied met een oppervlakte van 220 m2. U mag hier dan 50 m2 bebouwen plus 20% van het bebouwingsgebied boven de 100 m2. Dat komt neer op 50 + 20% van 120 = 50 + 24 = 74 m2.

Heeft u al bijgebouwd? Dan tellen die vierkante meters mee in de berekening.

vergunningvrij-bouwen-regels-qloods

De voordelen van een QLoods op een rij

   • Licht in gewicht
   • Op maat geproduceerd in onze fabriek in Purmerend
   • Scherpe prijs
   • Snelle levering
   • Keuze uit verschillende soorten dakbeplating
   • Keuze uit verschillende soorten wandbeplating
   • Leverbaar in verschillende isolatiediktes
   • Keuze in deuren en ramen
   • Keuze uit meerdere kleuren met de beste coating
   • Zelf monteren is gemakkelijk met de uitgebreide montagehandleiding
   • Montage door QLoods team mogelijk

Betekent vergunningvrij bouwen ook regelvrij bouwen

U hoeft in de gevallen genoemd hierboven geen vergunning aan te vragen voor bouwen, maar de voorschriften uit het bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk wetboek gelden nog steeds. Dit betekent dat vergunningsvrij bouwen niet direct regelvrij bouwen is.

U dient daarom ook rekening te houden met de volgende 4 punten:
1. Het bouwbesluit;
2. De welstandseisen;
3. Het bestemmingsplan;
4. Het burenrecht.

Heeft u vragen over vergunningsvrij bouwen

U heeft gelezen of u vergunningvrij mag bouwen. Wat de mogelijkheden zijn en hoeveel m2 u mag bebouwen zonder vergunning. Vergunningsvrij bouwen betekent niet regelvrij bouwen. Wilt u er zeker van zijn dat u zonder vergunning aan de slag kan? Vul de vergunningsvrij bouwen check in. Ga naar ruimtelijkeplannen.nl en/of kadastralekaart.com

Heeft u vragen en wilt u overleggen? Bel naar 06-27840352. Of vul onderstaand contactformulier in en wij nemen snel contact op. We delen graag onze kennis. Wilt u een loods bouwen waarvoor u een vergunning nodig heeft? Vraag een offerte aan, zodat u deze gegevens voorhanden heeft.