Vergunningsvrij uw loods bouwen: wat zijn de voorwaarden?

Sinds 1 november 2014 zijn de regels voor vergunningsvrij bouwen enorm versoepeld. Er wordt daarin gesproken over een ‘Bijgebouw’. Om vergunningsvrij te mogen bouwen moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wij hebben de voorwaarden overzichtelijk voor u opgesteld. Denkt u dat u in aanmerking komt om vergunningsvrij te bouwen?

*Let op: vergunningsvrij bouwen is alleen van toepassingen voor Nederland, in België is dit niet van toepassing.

Voorwaarden vergunningsvrij bouwen op een rij

 • Het bijgebouw moet naast of achter het hoofdgebouw worden geplaatst, minimaal 1 meter achter de voorgevel.
 • Het bijgebouw moet qua functie ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw. Dit geldt sowieso voor een loods, berging, kantoorruimte, garage, opslag, mantelzorgwoning, werkplaats etc.
 • De maximale oppervlakte van de bijgebouwen is 100 m² binnen de bebouwde kom en 150 m² buiten de bebouwde kom. De oppervlakte van de bijgebouwen is maximaal 50% van het onbebouwde erf.
 • Maximale goothoogte 3 meter.
 • Maximale nokhoogte 5 meter.
 • Maximale dakhelling 47%.
 • Een eventuele verdieping mag niet voor bewoning worden gebruikt.
 • Het bijgebouw moet aan de eisen van het bouwbesluit voldoen. Hierbij moet u denken aan brandveiligheid, isolatie, afmetingen van deuren, sneeuwbelasting, windbelasting etc.

Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten betrekking hebben op: een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in achtererf gebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • a. voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw, niet hoger dan:
  • 1°.5 m,
  • 2°.0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, en
  • 3°.het hoofdgebouw,
 • b. voor zover op een afstand van meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw:
  • 1°.indien hoger dan 3 m: voorzien van een schuin dak, de dakvoet niet hoger dan 3 m, de daknok gevormd door twee of meer schuine dakvlakken, met een hellingshoek van niet meer dan 55°, en waarbij de hoogte van de daknok niet meer is dan 5 m en verder wordt begrensd door de volgende formule:

maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] x 0,47) + 3;

 • 2°.functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw, tenzij het betreft huisvesting in verband met mantelzorg,

vergunningsvrij bouwen1 vergunningsvrij bouwen 2

Lees hier meer over ons vergunningstraject

Bestemmingsplan wijzigen?

Wilt u (ver)bouwen in een bepaald gebied, maar komen uw plannen niet overeen met het bestemmingsplan van de gemeente? Dan kunt u een aanvraag indienen tot wijziging van het bestemmingsplan. Wij vertellen u hoe dit in zijn werk gaat!

Lees hier hoe u het bestemmingsplan kunt wijzigen