Dakhelling

De minimum dakhelling voor de dakpanplaten bedraagt 8°.


Montage

  • De geïsoleerde panelen worden met aangepaste schroeven op de onderstructuur bevestigd.
  • Voor de permapan moet er speciale aandacht besteed worden aan het dampdicht plaatsen in een normale atmosferische toestand teneinde condensatie te vermijden.
  • Bijkomende dichting in de langsoverlapping met een butylband (naadver- binding + mechanische bevestiging) is aan te raden en dit iedere 350mm. langs de onderkant van het paneel worden de naden afgekit.
  • Alle afwerkingsstukken zijn te verkrijgen in dezelfde kleur als de panelen.
  • Voor plaatsing en bevestiging van Permapan gelden dezelfde voorschriften als voor de sandwichpanelen. De plaat moet zo gelegd worden dat de onderkant van de plaat de onderste dakrand volgt. kleine afwijkingen kunnen opgevangen worden door de windveren en nokken. Het is aangeraden eerst een aantal panelen op het dak open te leggen zodat de onderzijde evenwijdig loopt met de dakrand. Bij bredere dakvlakken legt men de eerste plaat uit de hoek schuin naar rechts en laat men de andere aansluiten.
  • De maximumlengte van de Permapan panelen bedraagt 8,4 meter. Indien de dakhelling langer is dan 8,4 meter dient men 2 panelen te gebruiken met overlapping. Gelieve bij uw bestelling duidelijk te vermelden als de platen elkaar moeten overlappen en geef tevens de afstand op tussen de gordingen.
  • Het is aangeraden een dichtingsband aan te brengen tussen gording en paneel.

Standaard afwerkingsstukken

afwerkingsstukken geisoleerde dakpanplaten