Damwanden montagehandleiding


Een damwand is een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand. De wand bestaat uit losse elementen (planken of panelen) die door middel van een gronddichte en in sommige gevallen ook waterdichte messing-en-groefverbinding (genoemd ‘slot’ bij stalen damwanden) met elkaar zijn verbonden.

Wanneer het om een iets lossere wand gaat wordt ook wel gesproken van een palissade.

Constructieve aspecten

Omdat een damwand bestaat uit dunne elementen, is het een flexibele constructie. Dit in tegenstelling tot andere grondkerende constructies, zoals de keermuur of keerwand, die stijf zijn.

Wanneer er sprake is van een grote kerende hoogte en daarmee grote gronddruk, dan wordt de damwand verankerd met behulp van ankerstaven en ankerplaten/groutankers. Om de ankerstaven te bevestigen aan de damwand, en de kracht te verdelen, wordt de damwand voorzien van een horizontale gording. De bovenzijde van de damwand wordt in de regel voorzien van een deksloof, een balk die de bovenzijde afdekt.

De damwand wordt in de grond gebracht door heien, trillen of drukken (allen eventueel met fluïderen of voorspuiten).

Vuistregels

Er zijn twee belangrijke vuistregels voor de lengte van de damwand en één voor de ankerstang.

Bij een onverankerde damwand moet er twee derde van de totale lengte onder de grond zitten. Dus is de lengte van de damwand 9 meter, dan moet er 6 meter onder de grond zitten om stevig te zijn.

Bij een verankerde damwand moet de helft onder de grond zitten. Is de lengte van de damwand 9 meter, dan moet de damwand 4,5 meter onder de grond zitten.

Damwandtypen

Naast de verschillende materialen waar damwanden van gemaakt kunnen worden, zijn er ook verschillende typen, ook wel damwandprofielen genoemd. De typen zijn afhankelijk van wat voor materiaal ze zijn gemaakt.

De stalen damwand is de meest toegepaste damwand. Leveranciers zijn Nedeximpo (Duitsland) en Arcelor Mittal (Luxemburg). In het verleden werden damwanden gedimensioneerd met de methoden van Blum of Nøkentved; tegenwoordig is in Nederland het programma D-sheet het middel om damwanden te dimensioneren. In uitzonderlijke gevallen wordt Plaxis ingezet.